afb. Ed Hupkens, 23 oktober 2008

Sint Barbarakapel

bouwjaar: vr 1361
sloop: 1900
locatie: Beurdsestraat

Eenbeukige zaalkerk met smaller driezijdig gesloten koor.
 
Tekeningen

Sint Barbarakapel

Opmeting 1899 (PGH, H.55.53.11);
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 94
 
Artikelen
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 193
 
1870

L.H.C. Schutjes

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1870-1876) IV 381
 
1899

N. v.d. D.

St. Barbara kapel te 's-Hertogenbosch ()
Bulletin van den Nederlandsche oudheidkundige bond 1899-1900 (1899) 136-137
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) II 238
 
2017

Ronald Glaudemans

Historie : De schetsen van Willem Koekkoek
Bossche Kringen 6 (2017) 63-65
 
Benaming
1608Sinte BarbarenStads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1183
 
Geschiedenis
1361 Gebouwd vr 1361
Bron: Van Bos tot Stad
 
1689 De Sint Barbarakapel blijkt dienst te doen als paardenstal.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1900 Gesloopt in 1900.
Bron: Van Bos tot Stad
 
 
Vermeldingen
1728 maandag 26 juli
Missive van de graaf van Hompesch generaal der cavalerie te s-Hertogenbosch inhoudende dat haar Ho: Mo: in een resolutie van 26 april jl. hebben gelieven te verstaan dat een zekere schuur van het klooster van de Zusters van Orthen zou worden opgeruimd tot stalling van de paarden van het regiment van de brigadier Van Wassenaar alsmede de Sint Barbarakapel waar de kribbe en de ruiven voor het grootste deel nog ontbreken in genoemde schuur en ook alle palen en latierbomen [= balk die op 1 m tussen de paarden hangt en aan het plafond is bevestigd], als ook dat ten tijde toen de Barbarakapel aan de magistraat is overgelaten de kribben en ruiven palen en latierbomen er toen zijn uitgehaald en dat daarom zowel de schuur als de kapel tegenwoordig niet geschikt zijn om daar de paarden in te stellen als ze uit de wei komen. Na deliberatie is besloten aan de gouverneur of bij diens afwezigheid aan de commanderend officier als ook aan de aanwezige ingenieur te autoriseren om publiek, op approbatie van de Edele Mogenden te mogen aanbesteden de stallingen in orde te maken in het klooster van de Zusters van Orthen en op de verdere inhoud van de missive de retroacta zullen worden nagekeken.
Resoluties van de Raad van State, toegang 178 inv.nr. 310, folio 104 verso
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 37, 56, 61, 62, 73

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 226, 295

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 381-382

n: vermelding in een voetnoot