afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 juni 2005

De Wijnschenker

datering: 1985
locatie: Marktstraat, zijgevel van 'De Moriaan'

"De Wijnschenker", een portret van een Trierer Enide (2e eeuw na Chr.), een bronskopie uit het Landesmuseum Trier. Het is een geschenk van de stad Trier bij gelegenheid van het 800-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch.
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
 
Beeldhouwkunst

246. Relif

101
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 101
 
Dossier

Dossier 21274 (1984 t/m 1989)

Overleg met B. en W. inzake plaatsing relif van de stad Trier in de buitengevel van 'De Moriaan' (1985).
Bron: Stadsarchief