afb. Anton Schuttelaars, 13 oktober 2010

Gedenksteen kerkje Hintham

datering: 1888
locatie: Berlicum, Hoogstraat 74

 
Ontwerptekening

IN DEN JARE
ONZES HEEREN JESU CHRISTI
MDCCCLXXXVII
IS DEZE KERK GEBOUWD
ONDER DE ZORGEN EN TOEZICHT
VAN DE KERKVOOGD
A. TRUGG
EN DE NOTABELEN
JONKH M.A. SNOECK
EN A.W. GROOT

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Afbeeldingen

1888