afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 mei 2016

Voormalig gouvernement

Verwersstraat 41

Op de plaats waar eens het vroeg 17e eeuwse Jezuïtenklooster stond, bouwde de architect Pieter de Swart in de jaren 1767-1770 dit paleis in Lodewijk XIVe stijl voor de militaire gouverneur van de stad. Hier woonde o.a. tot 1784 Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, bijgenaamd de 'Dikke Hertog'. Van 1810-1814 was er de préfecture van het 'Departement des Bouches du Rhin' gehuisvest. Na 1814 verbleef er de gouverneur des konings, vanaf 1850 'commissaris des konings' genoemd. In 1983 werd het aan deze laatste functie onttrokken ten behoeve van de huisvesting van het Noordbrabants Museum dat tot die tijd gevestigd was in de oude Sint Jacobskerk aan de Bethaniestraat.