afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 mei 2016

Groot Begijnhof

Parade

Op dit plein bevond zich sinds het einde van de 13e eeuw het Groot Begijnhof. Het was bestemd voor ongehuwde vrouwen die ervoor kozen een religieus leven te leiden. Ze legden een tijdelijke gelofte van gehoorzaamheid af, maar geen gelofte van armoede zoals bij kloosterlingen. De begijnen voorzagen in hun eigen onderhoud met het geven van onderwijs of handwerken. Ze woonden in huisjes rond een plein waarop ook de Begijnhof- of St. Nicolaaskerk stond. In de bloeitijd woonden er enige honderden begijnen. Na de verovering van de stad in 1629 mochten ze hier blijven. Maar de overheid liet geen nieuwe vrouwen toe. In 1694 stierf de laatste begijn. Alle gebouwen werden kort na 1700 gesloopt en het terrein veranderde in een exercitieplaats voor militairen. Vandaar de naam Parade. Nu een archeologisch monument.
Afbeeldingen

13 mei 2016

13 mei 2016