afb. A.F.A.M. Wetzer, 11 mei 2016

"De Moriaan"

Markt 77-79

Dit grote 'zaalhuis' zou, volgens de overlevering, gebouwd zijn op last van hertog Hendrik I voor zijn vriend Beckerlijn. Het wordt beschouwd als een van de oudste bakstenen huizen in Nederland. Het pand werd bewoond door belangrijke Bossche families. Gedurende de periode van de beeldenstorm (1566) gebruikten de protestanten de Moriaan als vergaderruimte. In de 17e eeuw diende het huis als 'speelhuys' waar theatergezelschappen optraden. Later is het pand o.a. als opslag- en winkelruimte gebruikt. In 1956 stond het op de nominatie om gesloopt te worden. Acties voorkwamen dat en in 1963 volgde een grootscheepse restauratie / reconstructie die het gebouw in een staat bracht zoals het er ongeveer uitgezien moet hebben. Vele delen aan de binnenzijde zijn nog authentiek, waaronder muurwerk en kelderbalken uit de 13e eeuw. Houten verdiepingsbalen en dakjukken dateren uit een verbouwing van 1310.