afb. A.F.A.M. Wetzer, 18 mei 2016

Jheronimus Bosch : woonhuis

Markt 61

Op deze plaats stond het huis, destijds 'In den Salvatoer' genoemd, waar Jheronimus van Aken, zoals de beroemde Bossche schilder eigenlijk heette, met zijn vrouw Aleid van de Meervenne woonde. Aleid stamde uit een aanzienlijke familie en uit haar bezit kwam dan ook deze woonstede. Zij hadden het pand in ieder geval al in 1481 in gebruik. Jheronimus bleef er wonen tot zijn overlijden in 1516. Zijn vrouw Aleid bewoonde het huis nog zo'n zes jaar daarna. In 1635 wordt het huis 'Het Root Cruijs' genoemd. Van de oorspronkelijke bebouwing ten tijde van Jheronimus' leven zijn alleen de fundering en de onderste delen van de zijmuren van middeleeuwse oorsprong. De kelders onder het pand zijn nog geheel intact. De voorgevel bestond destijds uit een trapgevel. Het pand telde toen, naast kelder en begane grond, zo'n vier verdiepingen. De huidige gevel en de indeling dateren uit de 19e eeuw. Ook de ligging, aan de meer prestigieuze noordzijde van de Markt verraadt dat beide echtelieden in goeden doen waren.