afb. A.F.A.M. Wetzer, 11 mei 2016

Jheronimus Bosch : Alphons Diepenbrock

Markt 29

In 1462 kocht Anthonius van Aken, vader van Jheronimus van Aken, alias 'Bosch' dit huis dat daarna gedurende enkelen decennia als schildersatelier diende. Het is aannemelijk dat Jheronimus zijn jeugdjaren hier doorbracht. Op de eerste verdieping van dit huis woonde van 1888 tot november 1893 de op 2 september 1862 in Amsterdam geboren Nederlandse componist en musicus Alphons Diepenbrock. In die tijd was hij leraar klassieke talen aan het stedelijk gynasium. Hier leerde hij zijn latere, in Hintham woonachtige, echtgenote jonkvrouw Wilhelmina Elisabeth Petronella Cornelia de Jong van Beek en Donk kennen. In dit pand schreef Diepenbrock diverse werken waaronder zijn inmiddels beroemd geworden 'Missa in die Festo'. Alphons Diepenbrock overleed op 5 april 1921 in zijn geboorteplaats Amsterdam. Het huis bevat nog tal van laatmiddeleeuwse bouwfragmenten.