afb. A.F.A.M. Wetzer, 11 mei 2016

Waterput

Markt

In de 15de eeuw, toen de Markt al geruime tijd zijn huidige vorm had bereikt, is deze waterput aangelegd. Om het schone water te beschermen tegen het dumpen van vuil werd later boven de put een puthuis gebouwd. Dit was zeker al in 1521 aanwezig, maar heeft niet langer dan een eeuw bestaan. Op de put werd rond 1575 een eenvoudige pomp geplaatst, die later werd vervangen. De in 1761 vervaardigde fraai bewerkte hardstenen pomp is in 1871 afgebroken. Waterput en pomp, maar ook het puthuis waren in de eerste plaats aangelegd voor de drinkwatervoorziening. Met het puthuis, voorzien van het stadswapen en de fraai afgewerkte pomp kon de stad ook pronken. Van 1979-2008 was over de middeleeuwse put een moderne versie van het zestiende-eeuwse puthuis geplaatst. Sinds 2010 is de put geaccentueerd met een glazen plaat.