afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 maart 2016

Zwanenbroedershuis

Hinthamerstraat 94

In 1318 stichtten enige Bosschenaren hier ter stede een broederschap ter ere van Maria, de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, In 1483 vestigde zij zich op deze plaats. In 1847 werd het middeleeuwse pand afgebroken en liet men dit neogotische gebouw, naar ontwerp van de Bossche architect Laffertee, plaatsen. Op de top van de gevel zit een zwaan, van de hand van de Bossche edelsmid Cordang, die verwijst naar de zwanenmaaltijden van de broederschap. De beelden van de hand van Marius van Beek, werden in 1962 geplaatst en verbeelden vier belangrijke leden. Van links naar rechts: Prins Willem van Oranje; Gijsbertus van der Poorten, schenker van het huis; Gerardus van Uden, oprichter van de Broederschap; graaf Floris van Egmond en Buren. Jheronimus Bosch was gezworen broeder. Sedert 1642 telt het Broederschap 18 leden van katholieke en 18 leden van reformatorische huize. Thans kent men ook vele kandidaat-leden en vorstelijke Zwanenbroeders.