afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 mei 2016

Sint Antoniuskapel

Hinthamerstraat

Deze gevel werd in 1491 gebouwd als onderdeel van een één-beukige kapel. Vermoedelijk in opdracht van de broederschap van de H. Antonius Abt. Na tijdens de beeldenstorm van 1566 te zijn vernield herstelde de broederschap het gebouw. In 1629, na de verovering van de stad, onttrok men de kapel aan de eredienst en raakte ze langzamerhand in verval. Uiteindelijk bleef alleen de voorgevel overeind. In 1752 werd het oorspronkelijk torentje vervangen. Daarin hing men twee klokken van de voormalige Sint Jacobskerk. O.a. een klok uit 1574 van de hand van Adriaan Steylaert uit Mechelen. In de jaren vijftig bouwde men er, als onderdeel van het erachter gelegen bejaardenhuis, weer een kapelruimte tegenaan. Ook deze is inmiddels verdwenen. De beelden in de gevel, de H. Maagd, St. Antonius Abt, St. Genoveva en de H. Maagd Maria Magdalena, zijn van de hand van de Bossche beeldhouwer Hendrik van der Geld en dateren uit 1913.