afb. A.F.A.M. Wetzer, 11 mei 2016

Gevangen(en)poort

Hinthamerstraat

Net als de twee andere hoofdpoorten behoorde de zogenaamde 'Leuvense poort', hier op de weg naar Hintham, tot de eerste ommuring die rond 1225 werd voltooid. Deze grote poort bezat twee hoefijzervormige torens. Behalve als stadspoort ter afsluiting van de stad diende het poortgebouw ook als huis van bewaring. Van misdrijven en schulden verdachte personen werden er tijdelijk in hechtenis gehouden. Deze poort heette dan ook gevengenpoort. In oorsprong was het bouwwerk eigendom van de hertog, maar werd uiteindelijk in gebruik gegeven aan de stad. Rond 1813 werd het gebouw grotendeels gesloopt. In het huidige wegdek is de plattegrond van de poort in zwarte steen aangegeven. In het naastliggende pand (nr. 10) is de noordelijke toren tot op grote hoogte nog herkenbaar.