afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 mei 2016

Geefhuis : Heilige Geesthuis

Hinthamerstraat 72

Vermoedelijk in 1268 werd op deze plaats de Tafel van de Heilige Geest gehuisvest. Het betrof een instelling die wekelijks geld, brood en schoenen uitdeelde aan de armen van de stad. In die tijd waren er nog geen sociale voorzieningen van overheidswege waar de armen en gebrekkigen een beroep op konden doen. Het 'Heilige Geesthuis' of 'Geefhuis' zoals de stichting in de volksmond heette, had vele bezittingen in de Meierij waaruit men de giften kon betalen. Boven de ingang was een frontaanvulling van hout die zich thans in het Noordbrabants Museum bevindt. In de Franse tijd maakte men er een oude mannen- en vrouwenhuis van. In 1826 plaatsten de regenten extra verdiepingen op het van oorsprong uit één laag bestaande gebouw. De gevel werd voorzien van een pleisterlaag. Midden jaren zeventig vestigde men in een vleugel de openbare bibliotheek die in 1999 over het gehele pand werd uitgebreid.