afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 mei 2016

Desiderius Erasmus : Fraterhuis

Hinthamerstraat 164

Van 1425 tot en met 1623 was hier het Fraterhuis van de Broeders des Gemene Levens gevestigd. Het was een leefgemeenscahp van ongehuwde mannen die een religieus leven leidden. Van ca. 1485 tot en met 1487 woonde hier Desiderius Erasmus. Als tiener stufdeerde hij wellicht aan de Latijnse School die gehuisvest was aan de Kerkstraat 44. Het waren, blijkens zijn aantekeningen, niet de leerzaamste jaren. Erasmus was omstreeks 1467 geboren in Rotterdam. Hij overleed op 12 juli 1536 in Bazel. Desiderius Erasmus werd augustijner monnik en was vooral bekend als theoloog en humanist. In 1506 schreef hij zijn bekendste werk 'lof der zotheid', een satire op de misplaatste ernst en groteske kortzichtigheid van de toenmalige samenleving. Het huidige classicistische pand met zandstenen pilasters in de voorgevel dateert van midden 17e eeuw. Het diende toen als woonhuis van de projectontwikkelaar Johan Gans, die verantwoordelijk was voor de sloop van vele Rooms-Katholieke kloostercomplexen in de stad.