afb. A.F.A.M. Wetzer, 2 juli 2015

Waterpoort

Herman Moerkerkplein

Deze waterpoort is in de kern de enige constructie die van de eerste stadsommuring uit ca. 1225 resteert. In de middeleeuwse ommuring waren naast de drie landpoorten oorspronkelijk twee waterpoorten aangebracht. Die verbonden de stad met de rivier de Aa en boden de mogelijkheid tot controle van de toegang over het water. De poort bestond uit twee halfronde torens met een doorsnede van 4 meter waartussen een doorvaart van ruim 6 meter. Hiervan is alleen de noordelijke toren nog zichtbaar: de andere is voor een klein deel als gebogen vorm gereconstrueerd tegen de bebouwing. In de poort konden balken worden geplaatst om de doorvaart te blokkeren. De beide waterpoorten vormden samen met de Tolbrug en de eerste binnenhaven een samenhangend syteem.