afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 mei 2016

Stadsmuur

Burgemeester Loeffplein

Begin 13e eeuw werd de toenmalige stad, die niet meer omvatte dan de Markt en directe omgeving, omsloten met een stadsmuur voorzien van kantelen. Hier en daar zijn resten nog in de bebouwing aanwezig. De ligging van deze eerste stadsmuur is op meerdere plaatsen in de stad met zwarte stenen in de bestrating aangegeven, zoals op deze plek. Na de eerste stadsuitbreiding, in het begin van de 14e eeuw, is de muur in het Tolbrugkwartier afgebroken. De 15 meter brede stadsgracht voor de muur werd toen omgevormd tot een 4 meter brede tak van de binnendieze. Dit gedeelte van de zogenaamde Groote Stroom kwam, in zuid-oostelijke richting, bij de gedeeltelijk nog bestaande waterpoort aan het Herman Moerkerkplein, uit. In noordelijke richting sloot ze aan op de nog bestaande Sint Geertruisluis. De hier aanwezige stroom werd in 1961/1963 gedempt. Het water stroomt nu door een ondergrondse rioolpijp.
Afbeeldingen

13 mei 2016