Jan Koytsgasthuis

stichtingsdatum: 21 juli 1400
locatie: Windmolenbergstraat

Dit gasthuis werd op 21 juli 1400 door Jan Koyt gesticht in de Windmolenbergstraat. Hij bestemde toen een huis met erf aldaar tot woning voor ongeveer dertien arme mannen.
Omdat dit gasthuis door Christina Meelmans, begijn van het Groot Begijnhof, rijk werd begiftigd, werd het later het Meelmansgasthuis genoemd.
De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
 
Boeken
1964

dr. J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vr 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G. J., 'Het Meelmansgasthuis te 's Bosch' in: Taxandria (1920) 71

A. van Sasse van Ysselt, 'Het Jan Keysten of Christina Meelmansgasthuis te 's-Bosch' in: Taxandria (1920) 193-196

n: vermelding in een voetnoot