afb. A.F.A.M. Wetzer, 28 maart 2008

Mattheus Willemssz.

20 maart 1572

 
Bloys van Treslong Prins

Mattheus Willemssz.

Van de zerken, welke destijds in deze in 1483 gebouwde en in 1911 afgebroken kapel lagen, bevinden er zich zes op de binnenplaats van het stadhuis te 's-Hertogenbosch.
In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten; in het midden een miskelk met ouwel.
Hier leedt begraven mr. Matheus Wilmssz. pastoer deser kerkcken geweest is sterf ao 1572, 2e Mert. Ende Anna Wilms syn sust. sterf ao 1576 den 18 Mey. Ende Joffr. Mechtet Henrick Bernst dochter syn nichte meestersse van de nonnen; sterf den 7 Decemb. 1618 Jubelaria.
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant 2dln (Utrecht 1924) I 294
 
Noordbrabants Museum

Grafzerk van pastoor Matheus Willemssz.

Steen, breedte 115 cm, diepte 222 cm
Grafzerk Matheus Willemssz., pastoor van de kerk van het Groot Ziekengasthuis († 20 maart 1572), zijn zuster Anna Wilms († 18 mei 1576) en zijn nicht Henrick Berntsdochter, meesteres van de nonnen en jubilaris († 7 december 1618).
Noordbrabants Museum (inv.nr. 08095)
 
Sasse van Ysselt

Het tweede Groot Ziekengasthuis

280
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 280
 
Afbeeldingen

28 maart 2008

28 maart 2008

28 maart 2008