Oeteldonks Volkslied

 
Oeteldonks Buukske

Oeteldonks Volkslied

Rob van de Laar, Oeteldonks Buukske (1990)
 
Artikelen
1931

Hermina C.A. Grolman

Oeteldonksch Volkslied
Nederlandsche volksgebruiken naar oorsprong en beteekenis (1931) 141
2015

Peer Meurkens

Oeteldonks Volkslied : 'O pronkjuweel' heeft politieke lading
Immaterieel Erfgoed 1 (2015) 12-14