afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 9 februari 1996

Zittertjes

opgericht: 22 maart 1966

Winnaars

Praalwagens

  • 1984. De ziftertjes zetten de bluumkes buiten (Anton Schupp)
  • 1986. Wij zijn mee de muziek vergroeid (Anton Schupp)
Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Unnen hillen tèd niks, veul volk, de pliesie en dan... : De Oeteldonkse 'Grote Optochten', 1882-2004 (2004) 170, 174, 176, 179, 180, 218, 220

Rob van de Laar, Joep Robbers en Frans Vennix, 1882-1981 : De Oeteldonsche Club 99 jaar (1981) 153

n: vermelding in een voetnoot