afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 29 februari 1976

Ut Vergulde Vurkske

opgericht: 15 januari 1966

Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Joep Robbers en Frans Vennix, 1882-1981 : De Oeteldonsche Club 99 jaar (1981) 153

n: vermelding in een voetnoot