afb. Felix Janssens, 2 februari 1989

Seven up Club

opgericht: 7 november 1958

Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Joep Robbers en Frans Vennix, 1882-1981 : De Oeteldonsche Club 99 jaar (1981) 153

n: vermelding in een voetnoot