De Maystro's

opgericht: 13 oktober 1990

Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Unnen hillen tèd niks, veul volk, de pliesie en dan... : De Oeteldonkse 'Grote Optochten', 1882-2004 (2004) 216, 220

n: vermelding in een voetnoot