De Klakskes

opgericht: 28 mei 1976

Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Joep Robbers en Frans Vennix, 1882-1981 : De Oeteldonsche Club 99 jaar (1981) 154

n: vermelding in een voetnoot