afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1 maart 1965

CV De Grapjassen

opgericht: 23 maart 1963
opgeheven: 30 maart 2011

Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Unnen hillen tèd niks, veul volk, de pliesie en dan... : De Oeteldonkse 'Grote Optochten', 1882-2004 (2004) 100, 139, 158, 166, 171, 179, 181, 182, 185, 187, 189, 191, 193, 199, 201, 202, 205, 206, 209, 215, 217, 220

Rob van de Laar, Joep Robbers en Frans Vennix, 1882-1981 : De Oeteldonsche Club 99 jaar (1981) 153

n: vermelding in een voetnoot