afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 9 februari 1975

De Bourgondiers

opgericht: 9 januari 1975

Literatuur en bronnenpublicaties

Rob van de Laar, Joep Robbers en Frans Vennix, 1882-1981 : De Oeteldonsche Club 99 jaar (1981) 153

n: vermelding in een voetnoot