afb. A.F.A.M. Wetzer, 28 maart 2008

Kasterensbrug

Zuid-Willemsvaart (Kardinaal van Rossumplein - van Berckelstraat)

 
Cultuurhistorische inventarisatie

Kasterensbrug

door Bram Steketee

46
47
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 46-47
 
Artikelen
2000

Bram Steketee

Kasterensbrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 46-47
 
 
Benaming
1826Veemarktbrug 
1881KasterenbrugRB 31-05-1881
1890KasterensbrugKaart Jos van Hagens ca 1890
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: de brug aan de Veemarkt ... Kasterensbrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
 
Afbeeldingen

ca 1915

1918

1928

12 maart 2008