afb. A.F.A.M. Wetzer, 22 augustus 2017

Ingelandsche brug

 
Benaming
1607Engelantsche bruggeStads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1180
1895Ingelandsche brugAtlas Historische Topografische Kaarten No 588 Rosmalen
 
Stadsrekeningen
1607 Kapittel 18.
Protest tegen hen die gehouden zijn de Ingelandsche brug te onderhouden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1180
 
1606 Kapittel 4.
Brief aan den Molenaar te Rosmalen om de Ingelantsche brug te doen maken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1168