afb.

Hinthamerbrug

Zuid-Willemsvaart (Hinthamerstraat - Hinthamereinde)

Op deze kaart van 1900 zien wij de oude ophaalbrug ober de Zuid-Willemsvaart bij het Hinthamereinde. In 1937 werd dit oude gele ophaalbrugje vervangen door een baskuulbrug.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
 
Cultuurhistorische inventarisatie

Hinthamerbrug

door Bram Steketee

50
51
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 50-51
 
Artikelen
2000

Bram Steketee

Hinthamerbrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 50-51
 
 
Benaming
1881HinthamerbrugRB 31-05-1881
1890HinthamerbrugKaart Jos van Hagens ca 1890
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: de brug aan het Hinthamereinde ... Hinthamerbrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
 
Afbeeldingen

28 maart 2008

22 augustus 2008