afb. M.H.B. Verkuijlen, 17 oktober 2012

Onbekend

sectie 25-12-10-07

Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004