afb.

Grafmonument familie Meuwese

sectie 21-13-01-11

Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Begravenen
1886

Maria Elisabeth Moonen

's-Hertogenbosch 15 februari 1886 (akte 112)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
1891

Josephus Cornelis Meuwese

's-Hertogenbosch 26 december 1891 (akte 940)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)