afb. Havang, 18 juni 2011

Grafmonument familie Halewijn

sectie 21-13-01-10

 
Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Begravene
1894

Theodorus Hermanus Johannes Antonius Nicolaas Halewijn

geboren: 's-Hertogenbosch 7 november 1825
overleden: 's-Hertogenbosch 29 januari 1894

Stadsarchief (G032136; O032216)