afb. A.F.A.M. Wetzer, 3 februari 2008

Grafmonument familie Van Beugen

sectie 21-13-01-06

RUSTPLAATS
VAN MEJUFFROUW
DOROTHEA ARNOLDA
JOHANNA MARIA
VAN BEUGEN
GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH
10 JANUARI 1845
ALDAAR OVERLEDEN
4 JUNI 1929
R.I.P.

 
Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Begravenen
1888

Johanna Maria Mennen

overleden: 's-Hertogenbosch 15 november 1888

Stadsarchief (O057553)
 
1895

Petrus Franciscus van Beugen

overleden: 's-Hertogenbosch 3 mei 1895

Stadsarchief (O005896)
 
1929

Dorothea Arnolda Johanna Maria van Beugen

geboren: 's-Hertogenbosch 10 januari 1845
overleden: 's-Hertogenbosch 4 juli 1929

Stadsarchief (G109704; O005851)