afb. A.F.A.M. Wetzer, 3 februari 2008

Grafmonument familie Van Beugen

sectie 21-13-01-06

RUSTPLAATS
VAN MEJUFFROUW
DOROTHEA ARNOLDA
JOHANNA MARIA
VAN BEUGEN
GEBOREN TE 's HERTOGENBOSCH
10 JANUARI 1845
ALDAAR OVERLEDEN
4 JUNI 1929
R.I.P.

HIER RUSTEN IN AFWACHTING DER ZALIGE VERRIJZENIS
ONZE DIERBARE OUDERS
MEVROUW W.J. VAN BEUGEN-MENNEN
GEBOREN TE ’s BOSCH DEN 11 JUNI 1802
ALDAAR OVERLEDEN DEN 14 NOV. 1888
VOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN DER STERVENDEN
EN HAAR ECHTGENOOT DE WELEDELE HEER P.F. VAN BEUGEN
OFFICIER IN DE ORDE VAN VERDIENSTEN
GEBOREN TE ’s BOSCH DEN 16 AUGUSTUS 1813
EN OVERLEDEN DEN 3 MEI 1895
VOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN DER STERVENDEN
R.I.P.

Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Begravenen
1888

Johanna Maria Mennen

's-Hertogenbosch 14 november 1888 (akte 700)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
1895

Petrus Franciscus van Beugen

's-Hertogenbosch 3 mei 1895 (akte 395)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
1929

Dorothea Arnolda Johanna Maria van Beugen

's-Hertogenbosch 4 juli 1929 (akte 334)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)