afb.

Grafzerk Jan Antonisse van Uijthedel

Bokhoven, Gravin Helanastraat 1

 
Breugelmans

Jan Antonisse van Uijthedel

Grafzerk vr de communiebank; van Jan Antonisse van Uijthedel; gestorven 8 mei 1667 en Joanna Donkers de huisvrouw, gestorven 30 april 1661.
Links: staande leeuw; rechts, boven: twee achtpuntige sterren en onder: onder watergolven n achtpuntige ster (zijnde het wapen der familie Donkers).
Begraefenisse van Antonissen van ... Heemra ..., schas van ... Die sterft de ...ende van Jenneken ...aessen..., Donckers sijne huysvrouwe die sterft 30 april anno 1661. Bidt voor de sielen.
Pastoor Breugelmans, Gids der R.K. Norbertijner kerk te Bokhoven (mei 1956) 15-16