afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 juni 2010

Grafmonument Cornelis van der Leeden

Bokhoven, Gravin Helanastraat 1

 
Bloys van Treslong Prins

Cornelis van der Leeden

Een engel op een piedestal. Op het voetstuk leest men:
Godvruchtig aandenken aan Cornelius van der Leeden, geb. te Bokhoven 14 Sept. 1813, overleeden 4 Maart 1875 en Adriana Nefkens, zijne huisvrouw, geb. te Ammerzode 11 April 1811, overl. te Bokhoven 17 Feb. 1896. R.I.P.
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant 2dln (Utrecht 1924) 70
 
Genealogie
 
Rijksmonument

Grafmonument

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Afbeeldingen