afb. Leon van Dijk, 8 december 2014

Nuland

Kerkdijk / Nulandsestraat

Tekst bordje:

Lage Kant

Op 21 maart 1936 bepaalde Burgemeester en wethouders van de Gemeente Nuland, dat er een nieuwe schutskooi gebouwd moest worden ter vervanging van de oude, die aan de Lage Kant stond. Een dergelijke kooi diende voor het tijdelijk stallen van loslopend vee. Na enig overleg, werd de definitieve plaats bepaald bij het zogenaamde oude kerkhof, nabij de weduwe van Hassel. Het werk werd opgedragen aan de Nulandse smid Johannes van de Meulenreek. Hij mocht de kooi bouwen voor 115 gulden. Het college besloot verder om aan Jan van Hassel 5 stuivers per dag te betalen voor ieder stuks vee dat door hem geschut werd. Als de rechtmatige eigenaar zich meldde kon hij tegen een vergoeding zijn vee terug halen. Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Nuland in 1999 is de schutskooi gerestaureerd. Op de foto ziet u een tekening van het interieur van de voormalige kerk die hier tegenover stond.

Tekst bordje:

De Schutskooi

Op 21 maart 1936 bepaalde Burgemeester en wethouders van de Gemeente Nuland, dat er een nieuwe schutskooi gebouwd moest worden ter vervanging van de oude, die aan de Lage Kant stond.
Na enig overleg werd de definitieve plaats bepaald bij het zogenaamde oude Kerkhof, nabij de weduwe van Hassel.
Het werk werd opgedragen aan de Nulandse smid Johannes van de Meulenreek.
Hij mocht de kooi bouwen voor 115 gulden.
Het College besloot verder om aan Jan van Hassel 5 stuivers per dag te betalen voor ieder stuks vee door hem geschut en door de veldwachter vrijgelaten.
Zo'n kooi diende voor het tijdelijk stallen van loslopend vee, tot de rechtmatige eigenaar zich meldde en tegen een bepaalde vergoeding zijn eigendom terug kon halen.
Ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van Nuland in 1999 is de schutskooi gerestaureerd.
Gemeente 's-Hertogenbosch 2014