afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 12 april 1966

Houthandel Laffertée

 
Atlas Industrieel Erfgoed

Houthandel Laffertée

Bronnen
Toine Janssen, Sint Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de binnenstad van ´s-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2006)
Ton Vogel, Schuilkerken en hun bedienaren in ´s-Hertogenbosch 1629-1811, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2010) 38-44
Ronald Stenvert, Chris Kolman e.a., Monumenten in Nederland. Noord-Brabant, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders uitgevers, Zeist / Zwolle 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Collectie Schlesinger, nummer 1764, datering 1880
Wies van Leeuwen, 'Van tuingebouwen tot spitsbogen, ´s-Hertogenbosch en de neogotiek I' in: Bossche Bladen 2 (2003)
G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 394
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I () 412, 413
Handelsregister : Dossiernummer: 16016615
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 68
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 182, 189
Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 246
Bossche Encyclopedie
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch