Archeologisch onderzoek 1992

De waterpoort bij het Herman Moerkerkplein

door A. van Drunen

31
32
A. van Drunen, 'De waterpoort bij het Herman Moerkerkplein' in 's-Hertogenbosch 0 (1992) 31-33