afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 oktober 2008

Archeologisch onderzoek

locatie: Beurdsestraat
datering: 2008

Op 15 september 2008 is er archeologisch onderzoek gestart op de hoek van de Zuidwal en de Beurdsestraat, naar aanleiding van de sloop van het IBC-gebouw. Hierbij zijn de contouren van de Barbarakapel opnieuw opgemeten.
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
Afbeeldingen

29 oktober 2008

29 oktober 2008