A
Achter het Verguld Harnas:
1998 : Archiefonderzoek naar de middeleeuwse bebouwing Achter het Verguld Harnas 9-15 (51)
1998 : Woontoren en muntschat ()
1999 : Aanvullend dendrochronologisch onderzoek (60)
2010 : Achter het Verguld Harnas 1-7 (196)
Achter het Wild Varken:
1998 : Archiefonderzoek naar de middeleeuwse bebouwing (51)
2010 : Eerste aanvullend verslag (197)
2010 : Tweede aanvullend verslag (216)
Algemeen:
???? : Inventarisatie vondsten uit 'Nederlandse' ontgrondingen
1983 : Bestudering van gevonden resten (7)
1986 : Bouwhistorische multi-media huizenatlas binnenstad 's-Hertogenbosch (54)
1986 : Bouwkeramiek rond 's-Hertogenbosch (14)
1987 : Inventarisatie breeuwselplaatjes (16)
1989 : Zestiende eeuws Bosch bouwhout: een verkenning (21)
1995 : Draaiboek t.b.v. interaktieve media (32)
1995 : Phyto-archeologisch onderzoek (34)
1997 : Enkele opmerkingen over de rechten op onroerend goed in de stad 's-Hertogenbosch in de Middeleeuwen (44)
1999 : De Moerasdraak herleeft (58)
2008 : Archeologische verwachtingskaart (143)
2012 : Houtsoortenonderzoek (270)
Dendrochronologisch onderzoek:
1995 : Verslag onderzoek monsters (35a)
1996 : Inventarisatie houtmonsters (35b)
1999 : Archeologische houtmonsters (59)
2??? : Datering van 20 monsters, afkomstig uit opgraving HTSS (85)
2000 : Archeologisch hout van onder een stadsmuur (80)
2012 : Houtsoortenonderzoek (270)
B
Bartjes-Noord (2009)
Baseldonk aan de Grevelingen (2011)
Beurdsestraat:
1993 : Beurdsepoort
2008 : Barbarakapel
2008 : Opgraving
Beusingsedijk (2012)
Bloemkampklooster:
1997 : Archiefonderzoek Bloemkampklooster (aanvulling) (45)
Bokhoven:
1986 : Kasteel van Bokhoven (24)
2004 : Plan ontgronding Zuid (180)
2007 : Graaf Engelbertstraat 8 ()
2009 : Graaf Engelbertstraat 7-9 (159)
2009 : Snoeckepad (160)
2011 : Driekoningenplein (244)
Bolwerk:
Bastion Anthonie:
2003 : Archeologisch onderzoek (169)
2005 : Archeologisch onderzoek en begeleiding (128)
Bastion Baselaar (Begraafplaats 2011)
Bastion Muntel (Stadsmuur 1995)
Bastion Oranje (Toren 2007)
Bastion Vught
Bossche Broek:
2012 : Archeologische onderzoek
2013 : Muntschat
Bouwput Groot-Ziekengasthuis (1980)
Burgemeester Loeffplein:
1994 : Archeologisch onderzoek
1995 : Palynologisch onderzoek (229)
C
Claraklooster:
Tuinmuren (1995)
Clarastraat:
1979 : Archeologisch onderzoek
1982 : Archeologisch onderzoek
Coudewater (2011)
CrŔvecoeur:
1996 : Sluis
2007 : Inventariserend veldonderzoek (144)
2010 : Vispassage (275)
2011 : Vispassage (251)
2013 : Steenoven
D
De Haverleij:
1998 : Archeologische inventarisatie en kartering (55)
2001 : Aanvullend Archeologisch Onderzoek (77)
2001 : Aanvullende Archeologische Inventarisatie (86)
De Lanen (2011)
De Mortel:
2010 : Jezu´tenklooster
2010 : Museumtuin
Deuteren:
De hoeve Klein Deuteren
Terpen (1993)
Dode Nieuwstraat 27 : Minderbroeders (2008)
E
Empel:
Algemeen
1989 : Archeologische inventarisatie en waardering (19)
1996 : Archeologisch onderzoek ten behoeve van de VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel (37)
De Grote Empelse Sluis (2003)
De Werf:
2006 : Proefsleuvenonderzoek en begeleiding (230)
2007 : Proefsleuvenonderzoek en begeleiding (191)
2009 : Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (190)
Dijkafgraving (2013)
Doornkampsteeg (1996)
Empelse schans (2007)
Empelse sluis (2004)
Empelsedijk:
2004 : Archeologisch onderzoek (124)
2005 : Inventariserend veldonderzoek (112)
2008 : Archeologisch onderzoek (150)
Kasteel:
1993 : Geofysisch onderzoek (27)
1997 : Vervolgonderzoek naar de ligging van het kasteel van Empel (250)
Kasteeldreef (2007)
Engelen:
2000 : Hoogveld
2002 : Kraanvogellaan (110)
2010 : Sportterrein (263)
2010 : Vispassage CrŔvecoeur (275)
2011 : Vispassage Crevecoeur (251)
Engelermeer:
2006 : Boor- en proefsleuvenonderzoek (119)
2007 : Inventariserend veldonderzoek (172)
F
Fort Sint Anthonie (2005)
G
Gement (2008)
Gestelseweg (2008)
Groote Wielen (2001)
H
Heetmanplein (Ravelijn 2010)
Hekellaan:
???? : Kruittoren (193)
1997 : Archeologisch onderzoek
2009 : Judastoren (207)
2013 : Neanderthalerkampement
2013 : Vestingmuur
Herman Moerkerkplein (Waterpoort 1992)
Hinthamerbolwerk (Onder de Bartjeskerk 1996)
Hinthamereinde:
Hinthamereinde 41-43 (2009)
Hinthamereinde 64 (Achterterrein)
Hinthamerpoort:
1996 : Archeologisch onderzoek
2008 : Inventariserend veldonderzoek (174)
2009 : Archeologisch onderzoek
Hinthamerstraat:
1972 : Vestingmuur Leuvense Poort
1998 : De bebouwing in de Hinthamerstraat bij het Sint-Janskerkhof (percelen 4, 5 en 6) (50)
2004 : Hinthamerstraat / Mgr. Prinsenstraat
2010 : Hinthamerstraat 14-18 (214)
Hofstad (2009)
J
Jeroen Boschplein (2007)
K
Keizerstraat:
2000 : Archeozo÷logisch onderzoek
2000 : Het Keizershof in 's-Hertogenbosch (88)
Kerkstraat:
1994 : Stadsmuur
2009 : Postkantoor
Kleine Hofstad 2 (2009)
Korte Waterstraat (2010)
Kruisbroedershekel (2001-2002)
Kruisbroedershof:
2004 : Archeologisch onderzoek (125)
2008 : Inventariserend veldonderzoek (182)
Kruispoort:
1996 : Stadsmuren
1998 : Poort
L
Louwschepoort:
2010 : De mansio van Gosen Steenwech
M
Maaspoort:
1982 : Pollenanalytisch onderzoek (9)
1985 : Archeologische verkenning (10)
1991 : Verslag opgravingen (23)
Markt:
1993 : Stadhuis
2002 : Structuren, bestratingen en objecten (201)
2008 : Opgraving (149)
Minderbroeders onderzoek (1985'87)
Muntelbolwerk:
2006 : Halve maan (121)
2006 : Vestingwerken
2009 : Ravelijn
Museumkwartier:
2010 : Archeologisch onderzoek
2013 : Pijpaarden mal
N
Neanderthalerkampement (2013)
Noord-Kloosterstraat (2011)
O
Oliemolensingel:
1995 : Onderzoek
1996 : Onderzoek
2006 : Oliemolensingel 4 (116)
Oostwal 34-38 (2003)
Orthen-Links (2007)
Orthenstraat:
1999 : Archiefonderzoek Orthenstraat 61-65 (71)
2012 : Inventariserend veldonderzoek : Zevensteensebrug (267)
Oude Hulst:
2003 : OriŰnterend onderzoek Oude Hulst (Zuidwal) (89a)
P
Paleiskwartier (2011)
Papenhulst (1997)
Parade:
2006 : Cultuurhistorisch onderzoek (123)
2012 : Archeologisch onderzoek (266)
Parallelweg (2010)
Parklaan (2004)
Pettelaarpark (2009)
Postelstraat:
1977 : Plant macrofossil analysis (11)
1978 : De uithof van de abdij van Postel (5)
1978 : De uithof van de abdij van Postel (6)
1985 : Refugiehuis van Postel (8)
Putgang 1-4 (Achterterrein 2011)
R
Rijksweg 59:
2000 : Aanvullende Archeologische Inventarisatie (228)
Rijksweg A2:
1994 : Archeologisch onderzoek in het kader van de MER (53)
1998 : Archeologisch waarderend onderzoek (62)
1999 : Archeologische kartering Empel-Maas (170)
Rosmalen:
Algemeen
1996 : Archeologisch onderzoek ten behoeve van de VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel (37)
2001 : Nederzettingssporen uit Neolithicum, Bronstijd, Vroege IJzertijd en Midden IJzertijd in de noordelijke Maasvallei (96)
Annenburgweg (2002)
Binckhorst:
2008 : Inventariserend veldonderzoek (151)
2008 : Inventariserend veldonderzoek (156)
Bruggen:
2006 : Cultuurhistorisch / archeologisch vooronderzoek (165)
2009 : Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (276)
Dopsstraat:
2016 : Archeologisch onderzoek naar restanten 19e-eeuws boerderij
Graafsebaan (2008)
Hondsberg 18 (2009)
Kloosterstraat (2003)
Kruisstraat (2009)
Kruisstraat-Eikenhof (2010)
Maliskampsestraat 84 (2009)
Rodenborchweg:
1999 : Opgraving (106)
2010 : Inventariserend veldonderzoek (232)
Sprokkelbosch (2008)
Stationsstraat 2 (2008)
Tulpstraat (2008)
Varkenshoek (2001)
Ruische Poort:
1980 : Pollenanalytisch onderzoek (9)
1987 : Plantanalyse greppelmonster (3)
S
Schapenmarkt (De Antwerpse of Onze Lieve Vrouwepoort 1997)
Scheidingstraat (Kadebeschoeiing van scheepshout)
Schilderstraat:
2007 : Glasfabriek (142)
2008 : Schilderstraat / Hinthamerstraat (176)
2009 : Bank van Lening (120)
Sint Geertruikerkhof (1976)
Sint Geertruiklooster:
2000 : Verslag archiefonderzoek Sint-Geertruiklooster (72)
Sint Jacobsstraat 35 (2008)
Sint Janskerkhof:
1984 : Fysisch anthropologisch skeletonderzoek (61)
1984 : Gevonden devotionalia (28)
1984 : Onderzoek resten van insecten en mijten (13)
1984 : Onderzoek sociaal-economische omstandigheden begravenen (25)
1996 : Skeletonderzoek aan skeletten van de Sint Jan in Den Bosch (39)
2000 : Bouwen & wonen : In de schaduw van de Sint Jan (66)
2000 : Fysisch antropologisch onderzoek van een aantal skeletten uit 's-Hertogenbosch (68)
2000 : Fysische anthropologie : in de schaduw van de Sint Jan (64)
2000 : Negen skeletten uit het Sint Janskerkhof te 's-Hertogenbosch (70)
2000 : Verslag Practicum Fysische Antropologie (67)
2000 : Voorouders ontrafeld : verslag van een fysisch anthropologisch onderzoek (65)
2001 : Fysisch anthropologisch onderzoek van begravenen op het Sint-Janskerkhof (87)
2001 : Fysisch antropologisch onderzoek (79)
2001 : Fysische Anthropologie Report (76)
2001 : Fysische Antropologie (78)
2005 : Definitief archeologisch onderzoek (162)
Sint Janspoort:
1999 : Historisch onderzoek (278)
Sint Janssingel:
1996 : Hoek Sint Jansstraat (250)
2008 : Stadsmuren
2010 : Sint-Janspoort
2010 : Toren
2011 : Bolwerk
Sint Jorisstraat (1979)
Sint Josephstraat:
1993 : Onderzoek skeletten kerkhof
2012 : Archeologisch onderzoek (266)
Snellestraat:
1998 : Kapel minderbroeders
2010 : Houtsoortenonderzoek
Spinhuiswal (2003)
Spinhuiswal:
1999 : Historisch onderzoek (278)
Spooruitbreiding in de gemeente 's-Hertogenbosch
Stadsmuren:
1999 : Aanvullend onderzoek naar de aanleg van de stadswal in 1542 (56)
2008 : Tweede ommuring
Stoofstraat (2002-2006)
T
Tolbrug (1981)
Tolbrugkazerne (Tabakspijpen uit de beerput)
Tolbrugkwartier:
Algemeen
1995 : Onderzoek (1)
1995 : Onderzoek (2)
1995 : Onderzoek (3)
1995 : Onderzoek (4)
1996 : Onderzoek (5)
1996 : Onderzoek (6)
1996 : Onderzoek (7)
1997 : Onderzoek (8)
1997 : Onderzoek (9)
Torenstraat:
1984 : Voormalige kerkhof Sint-Jan
2012 : Archeologisch onderzoek (266)
V
Vestingwerken:
1996 : Bouwhistorisch- en Archeologisch begeleidingsplan (47)
1998 : Inventarisatie van historische gegevens (277)
2001 : Cultuurhistorische inventarisatie (168)
Vlijmenseweg (2006)
Vonk- en Vlamterrein:
1997 : Archeologisch onderzoek
2012 : Inventariserend veldonderzoek
2013 : Archeologisch onderzoek
2013 : Neanderthalerkampement
Vughterstraat:
2000 : Vughterstraat 291-295 (74)
2010 : Vughterstraat 2-6 (196)
Vughteruitleg:
2002 : Westwal (104)
2003 : Westwal (126)
2004 : Parklaan (109)
2004 : Westwal (108)
2004 : Westwal (164)
2006 : Westwal (163)
2008 : Westwal
W
Water en Vuurplein (1998)
Westwal:
2000 : Westwal 54 (74)
2002 : Stadsmuren (104)
2003 : Stadsmuren (126)
2004 : Stadsmuren (108)
2004 : Stadsmuren (164)
2006 : Stadsmuren (163)
2008 : Stadsmuren
Wilhelminaplein:
2010 : Ravelijn
2016 : Archeologisch onderzoek Pieckepoort
Windmolenberg:
1998 : Archiefonderzoek naar markten op de Windmolenberg (52)
Windmolenbergstraat (1996)
Z
Zuidwal (2003)
Zuid-Willemsvaart:
1996 : Fratershuis
2002 : Aanvullend archeologische inventarisatie (210)
2010 : Proefsleuvenonderzoek en opgraving (279)