Tabakspijpen uit de beerput van de Tolbrugkazerne

locatie: Tolbrugkazerne
datering: 2012

 
BAM-rapport 236

's-Hertogenbosch : Tolbrugkazerne

opdracht: beschrijving tabakspijpen
datering: ?

4
Noten
1.Naar aanleiding van de opgraving in het Tolbrugkwartier is een publieksboek verschenen [JAN-2007a]. De in deze rapportage aangehaalde historische gegevens aangaande de Tolbrugkazerne zijn ontleend aan deze publicatie.
Voor achtergrondinformatie over tabakspijpen wordt verwezen naar Van Oostveen en Stam, 2011 [OOS_201lq].
Jan van Oostveen, Specialistic Archaeological Research
 
Boeken
2012

Jan van Oostveen

Tabakspijpen uit de beerput van de Tolbrugkazerne
DBLO-XII-F1 71 | januari 2012