afb.

Archeologisch begeleiding

locatie: Fort Sint Anthonie
datering: 2005

 
BAM-rapport 166

's-Hertogenbosch : Fort Sint Anthonie

opdracht: archeologische begeleiding
datering: 2005

3
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
 
Boeken
2006

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Fort Sint Anthonie
BAAC-rapport 05.290 | mei 2006 | ISBN 90-5985-518-3