afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 mei 2007

Archeologisch onderzoek

locatie: Bastion Oranje
datering: 2007

 
Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek op Bastion Oranje


afb. 1
afb. 2
afb. 3
afb. 4
afb. 5
afb. 6
afb. 7
afb. 8
afb. 9
afb. 10
afb. 11
afb. 12
afb. 13 afb. 14
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
BAM-rapport 158

's-Hertogenbosch : Bastion Oranje

opdracht: vooronderzoek, opgraving en begeleiding
datering: 2000, 2003, 2007-2009

5
Noten
1.Niet gepubliceerd, niet opgenomen in het PvE.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
 
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

Vooronderzoek, opgraving en begeleiding 2000, 2003, 2007-2009
BAAC-rapport A-07.0209 | april 2009 | ISSN 1873-9350