afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Hofstad
datering: 2009

 
BAM-rapport 157

's-Hertogenbosch : Hofstad

opdracht: archeologisch onderzoek
datering: 2009

5
Noten
1.Niet gepubliceerd, niet opgenomen in het PvE.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
 
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Hofstad
BAAC-rapport A-07.0098 | april 2009 | ISSN 1873-9350