afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Rosmalen, Binckhorst
datering: 2008

 
BAM-rapport 150

Rosmalen : Plangebied Binckhorst

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2008

5
Noten
1.Krekelbergh 2008.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
 
Boeken
2009

drs. J. de Winter

Rosmalen : plangebied Binckhorst
BAAC-rapport A-08.0395 | maart 2009 | ISSN 1873-9350