afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Kruisbroedershof
datering: 2004

 
BAM-rapport 125

's-Hertogenbosch : Kruisbroedershof

opdracht: definitief archeologisch onderzoek
datering: 2004

3
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
 
Boeken
2007

drs. J.J. Arts en drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Kruisbroedershof
BAAC-rapport 04.127 | februari 2007 | ISSN 1873-9350