Negen skeletten uit het Sint Janskerkhof te 's-Hertogenbosch

Een onderzoek naar de aantoonbaarheid van lage sociale status op botmateriaal

 
BAM-rapport 70

Sint Janskerkhof

opdracht: onderzoek naar de aantoonbaarheid van lage sociale status op botmateriaal
datering: 2000

1
2
3
Scriptie