afb. J.A.M. Roelands, 1978

Archeologisch onderzoek

locatie: Postelstraat
datering: 1983

 
BAM-rapport 5

De uithof van de abdij van Postel

opdracht: dendrochronologische datering van paalresten
datering: 1983

1
2
3
Noten
1.De werkgroep bestaat uit: J.A. Brongers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, G. Dijkstra van het Centraal Laboratorium v.h. Onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam, W. Mook van het Laborato-rium v. Isotopenfysica te Groningen, E. Weiss van het Geo-grafisch Instituut te Utrecht, B. Wubbels van het Nederlands Agronomisch- Historisch Instituut te Groningen en D.J. de Vries Kunsthistorisch student te Utrecht en waarnemer voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
2.De historische gegevens zijn ontleend aan hoofdstuk 8, "De uithof en het refugiehuis van de abdij van Postel" van een boek in voorbereiding door Hans L. Janssen en Paul A.M. Zoetbrood.
3.Op grond van het erbij aangetroffen aardewerk.
4.H. Janse, "De abdijschuur van Ter Doest", Bull. K.N.O.B. 1964, 191-200.
5."Unter den Holzproben eines geschlossenes Fundkomplexes sollen also wenigstens eine mit mindestens 100 Ringen oder wenigstens drei mit mindestens 70 Ringen erhalten sein, wenn eine dendrochronologische Untersuchung mit Aussicht suf Erfolg erstrebt wird", E. Hollstein, Mitteleuropäische Eichenchronologie, Mainz am Rhein 1980, 32.
6.E. Hollstein, op.cit. 36-38.
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
 
Artikelen
1980

H.L. Janssen

Archeologisch onderzoek in 's-Hertogenbosch 1977-1979 : Doelstellingen en resultaten
Brabants Heem 4 (1980) 146-158
1981

drs. H.L. Janssen

Archeologisch onderzoek in 's-Hertogenbosch, 1977-1980
Gemeentebestuur 's-Hertogenbosch mei 1981
 
1983

Hans L. Jansen, Paul A.M. Zoetbrood

De Uithof en het Refugiehuis van de Abdij van Postel
Van Bos tot Stad ('s-Hertogenbosch 1983) 74-88
 
 
Boeken
1983

D.J. de Vries

Dendrochronologische datering van paalresten uit 's Hertogenbosch; de uithof van de abdij van Postel
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH) | augustus 1983