Achter Den Beer   1556
Ancker, den   1555   1582   1584   1588
Arn, den   1574   1577   1577   1578
Aschton, de   1563
Attelrye Huys   1578
B, die   1574
Barbaer, die   1549
Beer, de   1556   1563
Beer, den   1556   1576
Bellaert, den   1580
Bellart, den   1573
Bercken, int   1575
Berendans, die   1578
Berendanze, den   1553
Bever, den   1589
Biecar, die   1578
Bierwagen, den   1572   1572   1572
Blau Hant, die   1584
Blauw Cuyp, die   1579
Blauw Hant, die   1574
Blauw Schuyt, die   1583
Blauwe Hant, die   1550   1553
Blauwen Hantscoen, den   1589
Blauwen Hont, den   1577
Blauwen Slotel, den   1562
Blauwen Sluetel, den   1589
Blauwen Voet, den   1562
Blinden Spiegel, den   1577
Blynden Spiegel, den   1566   1578
Blynden Spiegel   1575
Bock, den   1551   1565
Boge, de   1564
Boge, inden   1565
Bonifanten, den   1584
Bonten Mantel, den   1575
Bonten Os, den   1575   1584
Borcht, die   1559
Bourgongien   1550
Boxhovel   1554
Brantyser, het   1563
Braucuyp   1564
Brauketel, den   1587
Breyel, de   1563
Breyel, den   1562   1575
Broucuyp, die   1575
Bruynenbaert, den   1584
Bruynvisch, den   1565
Bushuys, het   1587
Bushuys   1589
Bye Carre, die   1553
Bylken, het   1570
Carre, die   1555
Cartouwe, die   1562
Cat, die   1574
Cleverblat, int   1588
Cleyn Sautcast   1576
Cleyne Roose, de   1556
Cleynen Ketel, den   1582   1583
Cleynen Kethel   1555
Cleynen Put, inden   1575
Cleynen Rinck, den   1576
Cleynen Valck, den   1583
Cloot, den   1575   1585
Cluyt, die   1584
Cokeren, den   1587
Cop, den   1555   1573
Copken, het   1583
Cortouwe, die   1566
Creen, de   1582
Croen, die   1549   1552
Croon van Vranckryck, die   1563   1565   1580   1585
Croon, in die   1574
Cruys, 't   1589
Cuyp, die   1574   1578
Cuype, de   1557
Cuype, die   1562
David, den   1562
Denmercken   1584
Deycke   1558
Doirne Croone, die   1580
Doirnecroon, die   1575
Doolhoff, den   1580
Doornencroon, die   1555
Dornecroon, die   1585
Drie Blaes Balcxkens, intde   1576
Drie Coffers, die   1578
Drie Coningen, die   1551   1577   1578
Drie Emers, de   1562   1575   1587
Drie Graenaetappelen, die   1583
Drie Handelaren, de   1556
Drie Heringen, die   1588
Drie Kandelaers, die   1580
Drie Kendelers, inden   1575
Drie Keysers, die   1577   1578
Drie Meechden, die   1575
Drie Meechden, inde   1566
Drie Monicken, die   1580
Drie Monicken, inde   1572
Drie Nobel, de   1583
Drie Nobelen, de   1564
Drie Papegayen, de   1586
Drie Pater Noster Corens, die   1581
Drie Raepcoeken, de   1589
Drie Raepcoeken, die   1589
Drie Roezen Krenskens, die   1552
Drie Roosen, die   1575
Drie Rossen, inde   1573
Drie Ruyten, die   1575   1578   1579
Drie Scabellen, die   1563
Drie Tonne, die   1563
Drie Zwarten Mollen, die   1574
Druyven, der   1562
Drye Monicken, die   1555
Duyffhuys, het   1584
Duyffken   1553
Eechde, de   1582
Eechde, die   1589
Eeghde, den   1576
Eenhooren, den   1575
Emer, den   1562
Engel, de   1555
Engel, den   1575   1575   1589
Engelant   1574
Engelenborch   1562
Entvoegel, de   1556
Entvoogel, den   1580   1582
Erck, het   1585
Esel, den   1575   1585
Exterken   1569
Eyck, die   1577
Ezel, den   1549   1574
Fonteyn, die   1550
Fonteyne, die   1550
Fortuyn, die   1555
Gapert, den   1558   1578
Gebroken Pot, den   1549
Goubloem, die   1586
Granaetappel, de   1564
Griffoen, 't   1586
Groen Hant, die   1579
Groen, die   1556
Groenen Schilt, den   1557
Groenenborch   1563
Groote Vischerie, in de   1565
Grooten Ketel, den   1575
Gruen Poort, de   1581
Gruenenborch   1577
Gulde Dobbelcruys, het   1588
Gulde Fleesch, de   1588
Gulde Hant, de   1559
Gulde Hant, die   1572   1574
Gulde Hant, inde   1586
Gulde Harnas, 't   1575
Gulde Hert, 't   1562
Gulde Krre, die   1585
Gulde Leere, die   1575
Gulde Leeuken, 't   1575
Gulde Lerze, die   1575
Gulde Pastey, de   1577
Gulde Pastey, die   1578
Gulde Traly, de   1587
Gulde Vlies, 't   1563
Gulde Werelt, de   1584
Gulden Ancker, den   1562   1577
Gulden Appel, den   1553
Gulden Arn, den   1583
Gulden Beer, den   1575
Gulden Boern, die   1552
Gulden Breyl, den   1575
Gulden Cloot, den   1585
Gulden Cnol, de   1586
Gulden Colve, die   1583
Gulden Cop, den   1589
Gulden Draeck, den   1552   1578
Gulden Druyve, inde   1565
Gulden Duyffken, het   1574
Gulden Eelant, den   1589
Gulden Eenhooren, den   1586
Gulden Haernas, 't   1574
Gulden Hant, de   1563   1563
Gulden Harnas, den   1584
Gulden Harnas, 't   1584
Gulden Hecekn, 't   1583
Gulden Hecken, 't   1556
Gulden Hert, 't   1564
Gulden Hoeffyser   1577
Gulden Hooft, het   1554   1554   1562
Gulden Hooren, den   1584
Gulden Hoorn   1563
Gulden Kemele, den   1585
Gulden Ossenhoooft, int   1576
Gulden Pantoffel, den   1587   1589
Gulden Pert, het   1582
Gulden Pesser, de   1564
Gulden Poirt, die   1562
Gulden Poort   1562
Gulden Poorte, die   1565
Gulden Pot, den   1574
Gulden Put, den   1550   1589
Gulden Putte, den   1557
Gulden Rat, 't   1553   1563
Gulden Schilt, den   1589
Gulden Schip, het   1575
Gulden School, de   1583
Gulden Scip, 't   1565
Gulden Spiegel, den   1562   1567   1572
Gulden Spiegel, inden   1566
Gulden Stockvisch, den   1574
Gulden Vlies, het   1589
Gulden Vlies, 't   1549
Gulden Voet, den   1555   1587
Gulden Voet, inden   1575
Gulden Zister, den   1555
Haan, den   1565
Haen, den   1588
Haesken, het   1580
Halff Maen, de   1578   1579
Halff Maen, die   1565
Halff Maen, inde   1582
Hantboech, den   1552
Hantboighe   1555
Hantbooch, den   1582
Hasewintken, het   1579   1581
Havercast, die   1575
Heilig Kruis, 't   1572
Hellebard, die   1575
Helm, den   1564
Herp, die   1588
Herpe, de   1559
Hert, het   1569   1573
Hert, 't   1562
Hertshooren, den   1584
Hertshoren, den   1583
Heusden, in   1575
Heylich Cruys   1589
Hoffstadt, die   1582
Hollandse Tuin, den   1549
Homborch, in   1565
Homel, den   1552
Hoochuys, 't   1589
Hopwagen, den   1588
Horen, inden   1575
Horsthoren, den   1575
Hout, den   1555
Hoywaegen, den   1586
Huis van Postel   1576
Huybert, den   1555
Huys van Megen   1575   1575   1575   1580   1588
Huys van Oirschot, het   1585
Huys van Yselsteyn, het   1580
Huysinge des abts van Bern   1574
Jerusalems Cruys, het   1589
Jhesus   1551
Kan, die   1576
Karre, die   1577
Katelyn, de   1575
Keersboom, den   1578   1587   1588
Kerper, inde   1576
Keysershoff, het   1588
Knynsberch, den   1589
Lam, het   1566
Lamp, het   1577
Leerze, der   1552
Leeuken, het   1577
Leeuw, de   1556
Leeuw, den   1570   1577
Leeuw, inden   1574
Leeuwe, die   1556
Leeuwe, inden   1566
Lelie, de   1557   1564
Lelie, inde   1575
Lely, die   1578
Lerse, die   1575
Lerse   1564
Luwe, den   1564
Lyndtworm, den   1574
Lyntworm, den   1583
Maen metter Sterren, inden   1579
Marsman, de   1564
Marsman, den   1574
Marsman, inden   1564
Merenblat, het   1583
Merimin, die   1578
Meriminne, die   1573
Middelborch   1574
Milanen   1563
Moelen, de   1581   1586
Moelen, die   1563
Molen, die   1572
Molensteen, den   1562
Molenyseren, het   1577
Morgenstar, die   1577
Moriaenshooft, het   1588
Mortier, inden   1557
Mortiersteen, den   1575
Muelen, die   1583
Muggendans, den   1583   1586
Nachtegael   1556
Naelde, die   1584
Naem Jesus, inden   1565
Nobel, de   1562
Nobel, den   1575   1582
Noebel, den   1551   1553
Noetboem, den   1550
Nootboom, den   1585
Olifant, den   1583
Olifant   1559
Olyfftack, den   1586
Olyton, die   1584
Ons Lieff Vrou   1558
Ons Lieve Vrou inde Son   1565
Ossen Hooft, het   1579
Ossenhooft, het   1587
Oude Sonne, de   1581
Oyver, den   1573   1575
Paeuwe, die   1552
Papegaye, de   1565
Papegaye, die   1562
Paradys, het   1589
Paternoster, het   1582
Pauw, den   1582   1588
Pauwe, den   1565
Peerboom, de   1582
Ploech, den   1580   1588
Ploech, die   1563   1564   1570
Ploeg, de   1587
Pluym, die   1588
Pot, den   1577
Pynappel, de   1563
Pynappel, den   1588
Raep, die   1585
Rape, die   1575
Rat, 't   1573
Ravesteyn   1559
Reecalff, het   1586
Regenboech   1553
Regenboge, den   1564
Regenboogh, de   1574
Rinck, den   1559   1565
Roch, den   1586
Rode Schilt, den   1585
Rodenborch   1576
Rogge, den   1585
Rogge, inde   1562
Roode Cruys   1558
Rooden Leeuw, den   1575   1589
Rooden Schilt, den   1581   1587
Roosboom, den   1574
Roothuys, 't   1570   1574
Rosbaer, de   1577
Rosen Crans, den   1581
Roy Lelye, die   1574
Roy Ploech, die   1579
Roy Poorte, die   1574
Roy, die   1555
Royen Arn, den   1575
Royen Eenhooren, inde   1576
Royen Leeu, den   1588
Royen Leeuw, den   1575
Royen Swaen, den   1574
Royen Zwaen, den   1555
Royenborch   1587
Roypoort, die   1568   1573
Ruese, den   1580
Ruyt, inde   1575
Sampson, den   1584
Sangmeesters Huys, des   1572
Scaeckbert, het   1585
Scaeckbert   1587
Scaepshooft   1576
Scanscorff, den   1588
Scapescoy, die   1584
Sceper, den   1585
Schilt van Vranckryck, den   1550
Scilt van Artois, den   1562
Segelhuys, het   1583
Sevengestart, 't   1584
Sevengestert, het   1578
Sevengestert, 't   1557
Sint Acht   1581
Sint Andries, int   1587
Sint Anthonis Cruys   1574
Sint Anthonis   1575   1583
Sint Jacob, in   1549
Sint Jacop   1589
Sint Joris, in   1578
Sint Thonis inden Wolsack   1581
Sinte Andries, in   1565
Sinte Marten   1576
Slange, die   1565   1576
Sloetel, den   1548   1577
Slotel, den   1563
Sluetel, den   1557
Snaphaen, den   1581
Son ende Maen, de   1580
Son, die   1568
Sonne, die   1555
Sot, den   1559
Spaengien   1588
Spangien   1557
Speelwagen, den   1583
Spiegel, den   1578   1578   1578
Spiegel   1564
St. Jacop   1582
St. Jan   1559   1563   1582
St. Merten   1549
St. Peter en Pauwels   1559
St. Thonis   1555
Star metten Staert, de   1588
Star, die   1574   1577
Starre, de   1588
Starre, die   1577
Ste Peter   1559
Steenken, opt   1574
Sterre Metten Start, inde   1566
Sterre, die   1554
Sterre, inde   1570
Stoeff, die   1552
Stoer, den   1578
Struys, die   1551
Stuer, den   1557
Suart Leeuken, 't   1574
Sueten Naem Jesus, den   1570   1575
Sueten naem Jesus, den   1581
Swaen, den   1562   1578
Swart Leeken, het   1559
Swart Leeuken   1589
Swart Pertken, het   1589
Swarte Lerse, de   1581
Swarten Aernt, de   1559
Swarten Arent, die   1565
Swarten Draeck, den   1570
Swartte Lersch, de   1582
Swartte Lerse, die   1563
Swartten Arn, den   1584
Swartten Draeck, den   1584
Swartten Os, den   1584
Swert, het   1585
Swertken, het   1559
Swynencop, de   1589
Taeffelken Ront, het   1577
Tenen Stoop, den   1559
Thooren, den   1576
Tongerloe   1562
Trepken, het   1577
trip, inden   1576
Trompet, de   1555   1583
Twee Gaepers, de   1584
Twee Gapaets, die   1555
Twee Gapers   1563
Twee Meriminnen, die   1575
Twee Roosen, die   1575
Twee Slotels, die   1563
Valck, den   1550   1562   1573   1573   1575   1575   1578   1582   1583   1588
Valckenborch   1562   1574   1585   1588   1589
Verkeerde Werelt, die   1573
Verloren Soone, den   1577
Verloren Zoen   1556
Vier Heymskynderen, inde   1576
Vijf Bellen, die   1562
Vosken, het   1582
Vossenberch   1575
Vuerstael, het   1575   1584
Vuyl, den   1578
Vuyle, den   1576
Vychboom, den   1577
Vyff Bellen, die   1570   1575
Vyff Bellen   1567
Vyff Ringen, die   1586
Vysel, de   1572
Vysel, den   1576   1578
Waelwyck   1575   1584
Waepen van Amstelredam, der   1582
Wage, de   1583
Wage, die   1577   1578
Wan ende Helle, de   1586
Wan, den   1576
Waterpot, den   1574
Wilde Zee   1556
Wildeman, den   1581   1582   1583   1585
Wilt Leeuken, het   1574
Wilt Wyff   1564
Wiltwyff   1559
Wit Cruys, het   1578   1583   1586   1586
Wit Cruys, int   1566
Wit Cruys, 't   1562
Wit Pert, het   1575
Wit Reecalff, 't   1563
Witte Duyffve, die   1550
Witte Knol, de   1587
Witte Leer, die   1576
Witte Leuwe, de   1563
Witte Rave   1550
Witte Scootel, die   1584
Witte Truyffel, die   1574
Witten Arent, den   1574
Witten Eenhooren, den   1582   1586
Witten Helm, den   1580
Witten Hont, den   1573
Witten Leeuw, den   1582   1584
Witten Rave, den   1552
Witten Sluetel, den   1583
Witten Valck, den   1553   1582
Witvoet, den   1586   1588
Wolmand, de   1586
Wolsack, den   1586
Wyngaert, den   1559
Wyngart, den   1554   1582   1583
Wynwaegen, den   1586
Wynwagen, de   1563
Wynwagen, den   1587   1589
Yseren Hoet, den   1552   1555   1557
Yseren Hoet, inde   1576
Yseren Man, den   1552
Zarasyns Hooft, het   1583
Zegelken, het   1562
Zevengestart, 't   1571
Zevengesterre, 't   1556
Zonne, de   1555
Zonne, die   1549   1564
Zoutcast, die   1565
Zoutvat, dat   1555
Zwaen, den   1572
Zwaenken, 't   1574
Zwart Lamp   1570
Zweenken, in 't   1557